Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
r

'fi .
82
ZESDE AFDEELING.
A. Zij vonden het ledig; maar het linnen, xva«
in het lijiv was gehuld geweest, en de zweetdoek,
vonden zij opgerold. Dit had geen fchijn van ftelen p
maar evenwel zij wisten niet, wat er van te den- *
ken, daar zij (zegt Joannes) niet wisten, dat hijA
opftaan zoude.
V. Wie werd het eerst verwaardigd Jezus te ziei|
A. Maria Magdalena. Deze was op nieuw naar
het graf gegaan, ftond daar, en weende, nog al in
het denkbeeld, dat het lijk was weggenomen. On-
dertusfchen zag zij een' man bij haar Haan, dien zij
voor den wijngaardenier hield, en bad haar te zeg-
gen, waar het lijk was. Het was Jezus zelf, en
bij zijn antwoord: Maria! herkende zij hem, en
viel aan zijne voeten neder.
V. Is Jezus nog aan njeer verfchenen?
A. Ja. Alle zijne vrienden en vriendinnen zagen
hem meermalen. Hij at en fprak met hen. Vervol-
gens verfcheen hij aan meer dan vijfhonderd op
eenmaal.
Ma:th, XXVIII. Mark. XVI. Luk. XXIV. Joann.
XX! 21. i Cor. XV. De opftanding van Jezus is eene
liemelfche gebeurtenis, een wondervol goddelijk voor-
val : maar de Evangelisten verhalen haar zonder eenige
opfiering in den toon der eenvoudigheid en der waar-
heid. — De vrienden e» vriendinnen van Jezus ver-
wachtten zijne opftanding in het geheel niet, zij hiel-
den het berigt der vrouwen voor een fabeltje: Thomas
•weigerde hardnekkig daaraan te gelooven , tot dat hij
de krachtigfte bewijzen had. Joann. XX: 24—31. De
opftanding van Jezus bewijst, dat God Hem gezonden
heeft, en dat Hij de zoon van God is. — De apos-
telen verkondigden deze gebeurtenis met opoffering
van htm leven. — De opüanding van Jezus is de
ze-