Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het Nieuws Testamentt
gr
A. Neen, niets minder, dan deze gebeurtenis.
Jezus had het hun wel meermalen voorfpeld, maar
zij hadden dit niet begrepen, en naderhand in hunne
fmart dat vergeten.
V. Wat waren de vriendinnen van Jezus van
Voornemen ?
A. Zij wilden het lijk van Jezus balfemen, daar-
om gingen zij op den eerften dag der week, voor het
aanbreken van den dag, naar het graf. Op den vveg
waren zij bekommerd, wie haar den zwaren fteen
van de graffpelonk zoude afwentelen.
V. Hoe vonden zij het graf bij hare aankomst?
A, Zij vonden den fteen weggeweateld, de graf-
fpelonk open, en de wacht verdwenen. Zij vrees-
den , dat de vijanden van Jezus het lijk hadden weg-
genomen. Maria Magdalena liep in die ontfteltenis
naar Jeruzalem tot de leerlingen, en verkondigde hun dat.
V. Wat deed de wacht?
A. Die liep ontfteld naar de overpriesters, en men
kocht ze om, dat zij vertellen zouden, dat, terwijl
zij fiiepen, het lijk geftolen was.
V. Wat bejegende ondertusfchen de andere vrouwen?
A. Deze bleven, en zagen rond in het graf; daar
zagen zij een' jongeling in witte kleederen, met he-
melfchen glans omltraald, die haar zeide: ,, dat Je»
,, zus was opgeftaan, en zij dat zijnen leerlingen
,, zeggen moesten." De vrouwen gingen nu vol
vreugd en verbazing heen, om den leerlingen die
vrolijke tijding te boodfchappen,
V. Hoe ontvingen de leerlingen deze tijding?
A. Zij geloofden haar niet, maar hielden haar
berigt voor bedrog en een vertelfeltje. Intusfchen
liepen Joannes en Petrus naar het graf,
V, Hoe vonden zij het graf?
F A.. Zij