Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
So
rESDE AFDEELING*
A. Het was vrijdag, en dus kort voor den fab*
bath. Op fabbath mogten de Joden geenen dooden
aanroeren, en daarom verliitistten zij zich met begraven.
V. Welk voornemen hadden zij daarbij.
A. Zij wilden aanltonds na den fabbath (zondag
morgen) het lijk van Jezus op het kostbaarlle zalven,
en kochten daartoe kostelijke zalven en ipecerijen.
V. Waren ook nog anderen bij de begrafenis te-
genwoordig?
A. Ja; ook de vrome vrouwen, die Jezus uic
Galilea begeleid hadden. Ook zij bereidden zalven
en fpecerijen, om Jezus zelfs in dea dood nog eer
aan te doen. Niemand echter dacht aan zijne op.
üanding.
Matth. XXVII: S7—66. Mark. XV: 42—47, LuK
XXIII: 50-55. '^oann. XIX: 31—42. Met de be-
grafenis van Jezus bekomt alles eene andere gedaante.
— De liefde bereidt Jezus zijn graf. — Door liefde
voert God zijne grooifte oogmerken uit. — Hij is
de liefde, en menfchen, die liefhebben, zijn zijne
■werktuigen en mede-arbeiders. — Jofeph en Nikodi'
mus waren uit den hoogen raad; dus ook onder deze
booze menfchen waren er goede. — Zij waagden het
Jezus ook bij zijnen dood te vereeren.' de liefde geeft
moed en kracht.
Jezus opftanding,
Vrage. Welke gefchiedenis volgt nu in de Evan-
geliën na de begrafenis?
Antw.. De gefchiedenis van de opftanding deS
Heeren, welke alle vier verhalen.
V. Verwachtten de leerlingen, dat Jezus zoud«