Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het Ntemve Testament.
7;
XXIII: 27—31. Als zij Hem aan het bruis nagelden,
bad Hij voor zijne vijanden. Matth. XXVII: 34. De
Oudften en Priesters, hetl^olk en de krijgsknegien,
zelfs een der medegekruisten dreven den fpot mët
Hem. Joann. XVH: 3—44. Onder al dat getier
troostte Jezus den anderen berouwhebbenden kruisfe-
ling. Luk. XXIII: 39-43' Jezus teekende ons de
zwaarte van zijn lijden met eene fpreuk uit den
XXIIften Pfalm. Maiih. XXVII: 46. Hij bewees zijne
moeder en Joannes de ^ederfte liefde. Joann. XIX;
2j—27. Hij liet zich nog eenmaal eenige lafenis toe-
reiken, om zich te verfterken; toen riep Hij: „ het
,, is volbragt!" — en met het ,, Vader, in uwe han"
„ den beveel ik mijnen geest T blies Hij zacht den
adem uit.
51- -
Vrage. Wie zorgde voor Jezus begrafenis ?
. Antw. Jofeph van u4t-imathea en Nikodemus.
V. Welke mannen waren dat?
A. Beide leden van den hoogen raad, aanzien-
lijke en rijke mannen. Zij waren tot hiertoe heime-
lijke vrienden en vereerders van Jezus geweest; maar
thans hadden zij den moed, openlijk als zijne leer-
lingen uit te komen.
V. Wat deden deze mannen?
A. Zij gingen naar Pilatus, om het lijk van Jezus
te mogen wegnemen, en Pilatus fchonk hun hetzelve.
V. Waar begroeven zij hem?
A. Zij namen het lijk van het kruis, wikkelden
bet in lijnwaad, en leiden het in eene graffpelonk,
welke Jofeph in zijnen hof in eene rots had laten
uithouwen. Hier begroeven zij Jezus, en wenteldea
eenen fteen voor de opening der ipelonk.
V. Waarom begroeven zij Jezus zoo fpoedig?
t A. Het