Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
7$
ZESDE AFDEELtNC.
de fnoodfte misdadigers en flaven gewoon was op te
leggen, de kruifiging nan^lijk.
V. Werd deze itraf a* hem voltrokken?
A. Ja. Hij werd met twee andere misdadigers
aan het kruis gehecht, en zoo moest hij de hevigfte
fmarten uitftaan.
V. Waardoor werden deze fmarten nog vermeerderd?
A. Door den bitteren fpot en de verfmadingen zij.
nar vijanden < die zich om zijn kruis verzameld hadden.
V. Hoe verdroeg Jezus dit bitter lijden?
A. Met de grootde zielsrust, en zonder eenige
bitterheid des harten.
V. Waaruit leeren wij dat kennen?
A. Uit de woorden en gefprekken, die Jezus
aan het kruis fprak, en welke de Evangelisten heb-
ben opgeteekend.
V. Waren dan zijne leerlingen bij zijn kruis?
A. Ja. Joanne^en de moeder van Jezus en ande«
ren Honden onder zijn kruis tot aan zijnen dood,
V. Wanneer üierf Jezus?
A. Omftreeks drie uren des namiddags. Als hij
gellorven was, opende nog een van de krijgsknechten
zijne zijde met eene fpeer.
V. Wat gefchiedde er bij Jezus fterven.
A. De aarde beefde, de rotfen fcheurden, en er
ontflond eene plotfelijke duisternis. De Romeinfche
hoofdman, die de wacht had, floeg, bij het gezigt
daarvan, op zijne borst, en riep uit: ^^waarlijk ,
,, deza was Gods zoon!'''
Jezus was het verhevenfte voorbeeld van geduld,
van zachtmoedigheid, en van liefde in het lijden. —
Als Hij naar Golgotha gevoerd werd, dacht Hij aan
het toekomftig treurig loc zijnes vaderlands. Luk.
XXIIJ: