Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
ZESDE AFDEELINC.
ger genade te verzoeken. Pilatus koos den ergfieh ,
een' moordenaar, Barrabas gebeten, en Helde dien
nevens Jezus, en vorderde nu van het volk, om
tusfchen deze beiden eene keus te doen,
V. Wien koos het volk?
A. Het vorderde de loslating van Barrabas, en
Jezus dood.
V. Hoe kwam het volk tot deze fchrikkelijke daad?
A. Terwijl Pilatus op den regterfloel zat, en Jezus
Äocht te redden, kwam een bode van zijne gemalin,
en zij liet hem zeggen: „ hij moest toch'den on.
,, fchuldigen Jezus niet veroordeelen." In dien tijd
haalden de overpriesters het volk over, om Barrabas
Ibslating en Jezus dood te eifchen.
V. Hoe hield zich Pilatus nu?
A. Hij wiesch zijne handen voor de oogen des
volks, ten teeken van Jezus onfchuld; maar het volk
riep: „het wilde die bloedfchuld op zich nemen."
Evenwel zocht Pilatus nog Jezus te redden.
V, Welke middelen wendde hij daartoe nu aan ?
A Hij wilde de wraakzucht van Jezus vijanden
bevredigen, en te gelijk hun medelijden opwekken.
Hij liet Jezus geesfelen; de foldaten zetteden hem
eene doornenkroon op het hoofd, wierpen hem een
purperen kleed on^, en befpotteden hem. Zoo mis-
handeld , liet hij Jezus voor het volk ten toon Hel-
len, om daardoor medelijden op te wekken; maar
het volk was niet te vermurwen, en riep woedend:
,, kruis hem!"
V. Hoe kwam het, dat Pilatus eindelijk toegaf?
A, De Joden dreigden hem bij den keizer te zul-
len verklagen, en Pilatus gaf Jezus aan de Romein-
fche foldaten ter kruifiging over.
Pi-