Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het Nieuws Testamentt
gr
A. Hij antwoordde hem op alle zijne vragen niets,
cn Herodes erkende, ondanks de heviglle aanklagt
van den raad, Jezus onfchuld, liet hem echter door
de zijnen befpotten en verfmaden, en zond hem ein-
delijk terug tot Pilatus. ^
V. Hoe eindigden deze onderhandelingen?
A. Pilatus betuigde op nieuw voor den hoogen
raad Jezus onfchuld, en zocht hem te bevrijden.
V. Welke andere omftandiglieid had daarbij plaats?
A. Als Judas Jezus in de magt zijner vijanden
zag, vermoorde hij zichzelven,
Pilatus was een zwak en lafhartig man, die de
menfchen meer vreesde, dan God. — Ondanks alle
list en boosheid kon de hooge raad Jezus toch niet
eens voor Ilerodes en Pilatus verdacht maken. —
Welk een bewijs van onfchuld! — Herodes was de-
Zelfde, die Joannes had laten onthoofden, cn nader-
hand meende , dat Jezus de van den dooden herrezen
Joannes was. — 'judas zag thans de gevolgen van
zijne daad: deze (laan niet in der menfchen magt. —
Judas erkende de waarheid van Jezus uiifpraak: ,^dat
„ het beter vare, zoo hi] niet geboren ^as" in zijn
geweten: hij werd onrustig, en omzwervend gelijk
Ksïi). — Hij wierp de zilverlingen wegi zijne ver.
leiders lieten hem aan zichzelven over, zijn leven
was hem tot een last, hij vethoug zich. — Dat is
de weg des kwaads. Matth. XXVII: i —14. Joann.
XVIII: 28—3S. Luk. XXII: 3—6 en 47-51.
49.
Vrage, Welke middelen wendde Pilatus aan, om
Jezus te bevrijden?
Antw. Het Joodfche volk had het regt, om op
het feest voor cqu' ter dood veroordeelden misdadi.
ger