Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ITei Nieuwe Tetiament. 75
A. Ruwe krijgsknechten mishandelden, floegen en
befpotteden hem op allerlei wijze.
V. Hoe gedroeg zich Jezus bij dit verhoor?
A. Wij verdroeg de mishandelingen met ftil ge-
duld , verwaardigde den hoogepriester met geen ant-
woord; maar met vurigen ijver bekrachtigde hij zijne
goddelijke zending, en voorfpelde zijnen vijanden,
dat ook zij eens zijne hoogheid en waardij zouden
moeten erkennen. (^Matth. XXVI: 64.)
V. \Velke andere moeijelijkheid wedervoer Jezus
in het paleis van den hoogepriester?
A. Petrus, zijn leerling, verlochende hem drie-
paal , zoo als te voren voorlpeld was; maar een blik
van Jezus bragt hem tot berouw en tot tranen.
Eene flechte zaak kan flechts door flechte midde«
len, en op flechte wegen uitgevoerd worden. — De
eene leugen heefc de andere ren gevolg. — De leu-
gen brengt tot valfche ceden eu den doodflng. — De
boosheid wil altijd nog den fchijn des regts hebben.—
Jezus zweeg op de valiche befchuldigingen, bij het
gevoel zijner waarde en onfchuld, en wijl Hij wist,
dat zijne verdediging vruchteloos zijn en de waarheid
zichzelve regtvaardigen zoude. — In zulke gevallen
is zwijgen beter dan fpreken; men moet geene paatleij
voor de zwijnen werpen. — Als de waarheid het
eischte, fprak Jezus. — Petrus hield zich voor fter^
ker dan hij was; hij kende zichzelven niet, door zij-
nen val moest hij nederigheid leeren. — ]èzus bad
hem zijnen val vooraf voorfpeld, om zicïi "te beter
te kunnen opbeuren. — De eerfte verloochening had
de tweede en derde ten gevolg. — Na den val kwam
berouw, en opregte verbetering en vergeving. Mattk.
XXVI: 57-73. -
li 5 43.