Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii
ZÊSDE AFDEELING.
avondmaal een roerend gedenkteelien van Jezus lief-
de, van Jezus dood, en van zijn verbond, Matth,
XXVI: 26—25. Met welk eene zielsrust zette Jezus
dezen gedachtenis-maaltijd zijns doods in! — "Jezus
kamp in Gethfemane was fmertelijker dan het lijden
zelf: wij kunnen dien ftrijd even zoo weinig begrij-
pen, als de natuur van Jezus, — Matth, XXVI: 36
enz. — Jezus kracht en liefde, Joann. XVIIi: 3 — 9.
Judas de huichelaar. Matth. XXVI: 48 — 50, Petrus
in blinden ijver en Jezus zachtmoedigheid, vs 51—54.
Dit alles gefchiedde in den nacht, cn in de duisternis,
luk. XXII: 52 en 53- -
47-
Vrage. Hoe was het nifit het verhoor voor den
hoogepriester gelegen? ...
Antw. De vijanden van Jezus waren van zijne
onfchuld overtuigd; maar zij hadden vast befloten,
hem ter dood te veroordeelen.
V. Hoe deden zij dat dan?
A, Zij lieten valfche getuigen tegen hem' optr;»
den; maar ^ezen konden toch niets tegen hem in-
brengen.
V. Hoe gedroeg zich Jezus hierbij;?"
A. Edel en groot, hij antwoordde niets, maar
zweeg.
V. Waardoor brak de hoogepriester dit zwijgen af?
A. Hij vroeg Jezus met een'eed, oï \\\] Christus ,
de zoon van God was; en Jezus bevestigde deze vraag
op eene nadrukkelijke wijze. • .
V. Wat was het gevolg van deze bekentenis?
A. De hoogepriester fcheurde zjn kleed,en zeide:
^ezus had God gelasterd. Allen ftemden d't toe,
en Jezus werd ter dood' veroordeeld,
V, Welke mishandelingen wedervoeren Jezus bi]
de?e gelegenheid ? A. Ru»