Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 ZESDE AFDEELINC.
het hoogde bewijs van de liefde van God en Jezus
Christus,
De Overrten en Priesters der Joden waren vijanden
der waarheid, dewijl zij (laven der zonden waren,
Joann. VIII: 3 (—45« — I" de lijdensgefchiedenis
van Jezus ziet men licht en duisternis, waarheid en
leugen, de reinfte deugd en de gruwelijkfte boosheid,
de hoogde liefde en de kondfte ongevoeligheid, den
adel ea het fchüim van het menschdom naast elkanr
der. — Judas, een leerling van Jezus, werd de ver-
rader zijnes meesters en vtiends: Jezus had hem dik-
wijls gewaarfchuwd, maar gierigheid en nijd verduis-
terden zijn hart; en hij geraakte in de magt der zonde
en des fatans door eigen fchuld. Joann XIII: 21—311
vergel. met Jak. IV: 7 en 8. — Jezus ging vrijwillig
en gerust zijn lijden en dood te gemoet. Joann, X:
l8, III: 16. i Joann. III: 16.—
46.
Vrage. Hoe verhalen de Evangelisten de lijdenst
gefchiedenis van Jezus?
Antw. In de grootfte eenvoudigheid ; zonder iets
van zichzelven er bij te voegen, befchrijven zij de
omftandigheden voor en bij zijn lijden:
V. Welke omdandighedeh gingen zijn lijden vooraf?
A. Jezus was, bij de nadering van het paasch-
feest der Joden, met zijne leerlingen naar Jeruzalem
gegaan. Des daags leerde hij in den tempel, en des
avonds ging hij naar Bethaniën en aan den olijfberg ,
en bragt daar den nacht door,
V. Wist hij, dat zijn lijden thans beginnen zoude?
A. Ja, dat voorfpelde hij zijnen leerlingen. Hij
fprnk vooraf met hen van Judas verraad, van Petrus
Verlpchcning, van zijn' dood en zijne opllanding.
Hij