Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het Nietfivs Testament. ó^
Lijden en dood van Jezus,
45-
Vrage. Waar vinden wij de befclirijving van het
laatlte lijden van Jezus ?
Antw. Al de vier Evangelisten verhalen hetzelve,
maar elk op zijne wijze,
V. Wac gaf aanleiding tot dat lijden?
A. IJe haat en vervolging der Joodfche priesters
en overlten, die hem reeds lang hadden zoeken te
dooden.
V. Waarom haatten zij Jezus?
A. Omdat hij hun de waarheid zeide , en hen
over hunne zonden bellrafte, hen tot verbetering op-
wekte , en het ^verblinde volk de oogen opende.
V. Waar over befchuldigden zij Jezus?
, Dat .hij God gelasterd had-daar door, dat
hij zich Gods zoon noemde; en dat hij zich tot
koning der Joden had willen opwerpen, en het volk
tot oproer aanzetten. Deze leugens zochten zij door
yalfche getuigen te bevestigen. r
V. Kende Jezus de geheime aanflagen zijner
vijanden ?
A. Ja. Hij had befloten, naar den wilvan God
zijn leven op te offeren, en voor het heil der men-
fchen met moed te fterven.
V. Behoefde Jezus Christus dan niet te fterven ?
A. Neen. Hij had, daar hij alles te voren wist,
de lagen zijner vijanden ligt kunnen ontgaan. Ook
had hij, als de zoon van God, heerichappij over
den dood zelf; maar hij wilde, naar Gods raa,d,
vrijwillig zijn leven opofferen.
V. Hoe wordt daarom de dood van Jezus "in de
H. Schrift genoemd? '
A. Ken offer voor de zonden der menfchen, en
E 3 het