Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 ACHTSTE AFDEELING.
Jezus te keer te gaan. — Voorbeeld van Jezus kracht
en ernst. Joann. 11; 13—17. Matth. XV: 21—23.
Luk. IV: 16—30.
43-
^ Vrage. Hoe was Jezus in den omgang met an-
dere menfchen ?
, Aiitw. Zachtmoedig en nederig van hart.
' ''' ' V. Hoe bewees hij die zachtmoedigheid en nede-
righeid?
A. Hij praalde met zijne goddelijke waarde niet,
en had geduld en toegevendheid met de zwakheden
der menfchen, en kwam elk voor met vriendelijk-
iheid, die waarheid, hulp en troost begeerde.
V, Hoe gedroeg Jezus zich jegens zijm kerlinge*?
A. Gelijk een liefderijke vader jegens zijne kin-
deren. Hij verdroeg hunne zwakheden en vooroor-
deelen, en maakte hen allengskens bekend met het
rijk van God.
V. Welke waren de vocrnaamfte vooroordeelen
zijner leerlingen?
A. Zij hoopten, Jezus zoude een wereldlijk rijk
oprigten, en zij zei ven zouden dan met wereldfche
goederen en eerambten beloond worden.
V. Op wélk eene wijze zocht hij hun dat voor-
oordeel te benemen?
A. Daardoor, dat hij zelf in vrijwillige armoede
leefde, fomtijds zonder huisvesting of voedfel was,
en boven alles door het voorbeeld van nederigheid,
hetwelk hij hun gaf.
V. Had hij alleen omgang met zijne leerlingen?
A. Jezus was zeer gezellig, en ging met allerlei
menfchen om, met voornamen en geringen, met
Samaritanen en Joden; ook bewees hij zelfs aan
Heidenen weldaden. V. Wat