Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het Nieuwe Testament. öj ^
TP'onderen van Jezus»
41.
Vrage, Waardoor bevestigde Jezus zijne godde-
lijiie zending ?
A. Door zijne wonderen.
V. Wat is een wonder?
A. Eene gebeurtenis, welice niet naar den gewo- ^
ren loop der natuur plaats heeft, maar door heten- ' ^
middelijk beftel van God zeiven. Wanneer Jezus,
bij' voorbeeld, op een enkel woord fprekens een*
blinden het gczigt, een' kranken de gezondheid, een'
dooden bet leven geeft, dan is dit een wonder.
V. Waarom nu deed Jezus die wonderen? k
A. Jezus leerde tm hemelsch rijk, eene naatiwe
gemeenfchap met God, en een eeuwig leven. Dît
alles is boven de natuur en hét zinnelijke verheven.
Alleen zijne wonderen konden de waarheid en zeker-
heid zijner leer en zijne goddelijke zending bevestigen.
V. Moe was het met deze wonderen gelegen?
A. Zoo, dat men aan de waarheid en goddelijk-
heid derzelve niet twijfelen kon, en zij tot niets an-
ders dienden, dan tot zesen voor de menfchen.
V. Wat rekent men buiten dat tot de wonderen
van Jezus?
A. Zijne voorzeggingen. Hij voorfpelde zijn
eigen lijden, dood en opftanding, de uitbreiding
zijner ker over de geheele wereld, de verwoesting
van Jeruzalem, zijne komst ten oordeel, enz.
V. Welke wonderen verhalen de Evangeliën be-
halve dat nog tot bevestiging van de goddelijke zen-
ding van Jezus?
A. De wonderen bij zijne geboorte, doop, ver.
heerlijking, dood, opftandigg en hemelvaart.