Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
70 ZESDE AFDEELINC.
V. Had Jezus ook nog andere leerlingen be-
halve deze ?
A. Ja, hij koos er nog zeventig buiten hen, die
na de Apostelen tot de grondvesting van het rijk van
God aangelleld waren.
V. Bepaalde zich dan Jezus tot dit getal ?
A. Neen. Hij deelde zijne leer aan allerlei men-
fchen mede, zoo wel aan aanzienlijke als geringe.
Dikwijls verzamelden zich vele duizenden om hem
Leen, om Zijne redenen te hooren.
V. Waar leerde Jezus dan ?
A. Overal, waar hij leergierige menfchen vond.'
Hij trok het land door, goed doende, en was dan
eens in Judea, dan in Galilea. Somtijds leerde hij
in het open veld, van eenen berg, of van den oever
der Galileefche zee, fomtijds in den tempel of in de
fynagogen. Bovenal ging hij op de hooge feesten,
waar vele menfchen bij een waren.
Matth. IV: 18—12 en X. Jezus moet wel ierj
bijzonders in zijn beftaan gehad hebben, dat allen,
die Hij riep. Hem volgden. Jezus leerde alleen flechts
ia zijn vaderland, en in Samarien; en van daar moest
het licht der wereld opgaan. — Men kan de Aposte-
len en leerlingen van Jezus aanzien als zijne kinderen ;
Jezus voedde ze als Vader op ter uitbreiding vsn het
rijk van God. Hunne vereeniging was een voorbeeld
der Christelijke kerke en gemeenfchap. — Jezus leer-
de overal in het open veid, zoowel als in den tempel
en in de fcholen, ten bewijs, dat zijne leer niet aaa
eene bijzondere plaats of land verbonden ware.
38.
Vrage. Hoe leerde Jezus?
Aiuw. Op eene eenvoudige en begrijpelijke wijze,
zoo