Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 ZESDE AFDEELINC.
Jezus jeugd.
35.
Vrage. Waarmede begint de evangelifche gefchie-
denis?
Antw. Met de geboorte van Jezus Christus ta
Bethlehem.
V. Welke Evangelisten verhalen dezelve?
A. Mattheus en Lukas. Lukas verhaalt echter
vooraf nog de geboorte van Joannes, den zoon van
Zacharias en Elifabeth.
V. Waarom gaat die vooraf?
A. Omdat Joannes bedemdwas, om de verfchij-
ning van Jezus Christus en van het rijk van God aan
te kondigen; waarom hij ook de voorlooper van Je-
zus genoemd wordt.
V. Op welk eene wijze verhaalt Lukas deze om-
flandigheid?
A. Hij befchrijft vooreerst de aankondiging der
geboorte van Joannes en van Jezus, en dan de^e-
éoorte van deze beide heilige kinderen zehe.
V. Hoe wordt de geboorte van Jezus verhaald?
A. Juist zoo als alles gebeurd is, op eene een-
voudige en verblijdende wijze, zoo dat het aard'
fche in een hemelsch licht verfchijnt.
V. Wat wordt nog meer van Jezus kindschheid
verhaald ?
A. Lukas verhaalt de voortelling van Jezus in
den tempel, en hetgeen daarbij voorviel met Simeon
cn ^nna ; — Mattheus de verfchijning der wijzen
uit het Oosten, de vervolging van den koning Hera-
des, en de vlugt van Jezus ouders naar Egypte.
V. War wordt ons in den Bijbel van Jezus
jeugd verhaald ?
A. Niets meer, dan de fchoone gefchiedenis der
reis
Hfe