Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
9f"
52 ZESDE AFDEELINC.
A. Geheel eenvoudig, en zonder kunst, zoo alS'
zij het gehoord en gezien hadden.
V. Behelzen alle de vier Evangeliën dezelfde
verhalen?
A. Zij verhalen alle van Jezus Christus; maar
niet op dezelfde wijze , en de eene Evangelist is
uitvoeriger, of heelt andere verhalen, dan de ander.
V. Komen zij evenwel in hunne verhalen overeen?
A. Zij komen naauvvkeurig overeen ; evenwel
bemerkt men fpoedig, dat zij elkander niet hebben
uitgefchreven.
De Evangelisten waren noch voorname, noch ge-
leerde mannen; maar menfchen uit den middenftand,
van een eenvoudig verftand, en een goed vroom
hart. — Mattheus, de Apostel, was een tolbediende
le Kapernaum, eer hij een leerling van Jezus werd.
Matth. IX: 9. — Markus was te Jerufalem geboren,
hij was geen Apostel, maar verzelde Paulus en I'eiru»
op hunne reizen. — Zijn Evangelie komt het meest
met dat van Mattheus overeen. — Lukas van ge-
boorte een heiden uit Antiochie en Syrië, geen Apos-
tel, maar reisgezel van Paulas. — Joannes was uit
Bethfaida in Galilea geboren, en een visfcher, eer
hij Apostel werd. Hij was de lieveling van Jezus,
en had zijnen meester ook hartelijk lief.
34.
Vrage, Welke is de inhoud der evangelifche ge-
fchiedenis ?
Antw. De geboorte, het leven, de daden, de
leer, het lijden , de dood, de opftanding en hemel-
vaart van Jezus Christus.
V. Hoe wordt Jezus daarin voorgefteld?
A. Deels naar zijae goddelijke natuur als zooit
vaa