Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het Nieuws Testamentt gr
en nur zijn in Gods hand, — Het menschdom möest
eerst eene zekere rijpheid bekomen hebben , eer het-
zelve gefchikt was voor den mannelijken ouderdom,
voor de vereering van God in geest en in waarheid. —
Toen Jezus geboren werd, Honden alle befchaafdé
volken der aarde onder het groot romeinscfi wereld-
gebied. — De griekfche taal was die van alle be-
fchaafde menfchen. — Overal waren Joden, welke
aan eenen God geloofden, en den Heiland verwacht-
ten; eu zoo kon het Gods-rijk overal ingang vinden.
De Evangeliën,
33.
Vrage. Waarom worden de vier eerde boeken (Jes
N. Verbonds Evangeliën genoemd?
Antw, Omdat zij de blijde boodfchap van Jezus
komst in het vleesch , en zijne gefchiedenis vermelden.
V. Met welk doel zijn deze Evangeliën befchreven ?
A. De Apostelen en eerde leeraars van het chris-
tendom bezigden dezelve tot onderwijs in de leef
van Jezus.
V, Wanneer werden de Evangeliën befchreven?
A. Na den dood en hemelvaart des Heeren,
als de Apostelen in alle oorden der wereld het Evan-
gelie verkondigden.
V. Wat gaf aanleiding tot het fchrijvan derzelve?
A. De Apostelen en Evangelisten leerden in ver-
fcheidene oorden der wereld; hier zorgden zij voor
de behoeften der Christenen. Zoo fchreef Mattheus
zijn Evangelie het naast voor de Christenen uit de
Joden in Palestina; Joannes het zijne voor de
Christenen in Klein Azië.
V. Hoe verhalen de Evangelisten het leven vati
Jezus ?
■ ... \ Da A. Ge-