Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het Nieuwe Testament, 49
i A. In gefchiedenis, leer en belojten.
V. Welke is de hoofd-inhoud der gefchiedenis
van het N. Verbond?
A. De zending van Jezus Christus, den zoon vaa
God, en de-ftichting van het rijk van God op aarde.
V. Welke zijn dedes N.Verbonds -
van God'i
I A. Dat Hij de liefdevolle Vader van alle men-
fchen is , die uit liefde zijnen zoon gezonden heeft,
opdat alle menfchen door Hem heiliging des harte en
i; een eeuwig leven erlangen mo^zn.Qoann lil: 16,17.)
V. Wat leert het Evangelie van de vereering
n van God?
A. Dat de menfchen God niet door uitwendige
plegtigheden, maar met een rein hart, en in geest
j en waarheid vereeren moeten.
V. Welke zijn de geboden en eifchen van het
i N. Verbond?
A. Kinderlijke liefde tot God, den hemelfchen
Vader, en broederlijke liefde lot alle menfchen.
: V. Welke zijn de beloften van het Evangelie?
A. Vergeving van zonden om Jezus wil, en een
j eeuwig leven in den hemel.
I »——
I De leer van het Evangelie is gelieel en nl geestelijk;
j'. dat is, zij heeft ten doel, om den ga«^ te veredelen
door wijsheid en deugd: Joann. VI: 27, 48, Ö3. —
; Die leer is daarom ook gefcbikt voor alle menichen
i in alle oorden der wereld. Joann. X: 16. Hand. X:
34 en 35. — De godsdienstleer van Jezus is eene
i erkentenis der waarheid, die tot godzaligheid leidt in
I de hope des eeuwigen levens. Hf. 1: i en 3, 11—15.
■ — Die leer is het kostelijkst kleinood voor den mensch.
J Matth. XHI: 44—4Ö,
M ^ D