Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZESDE AFDEELING.
heid. Slechts die uitwendige ceremoniële werten,
welke alleen op het Joodfche volk doelen, zijn
door bei N. Verbond atgefcliaft.
i V. Waarom dat?
A, HlI N. Verbond opent allen volken den toe-
ft het rijk van God. Joden en Heidenen,
volken moisten door hetzelve ééne kudde onder
•1 " '^énen herder, of één huisgezin des hemelfchen va-
' ders worden.
V, Hoe wordt daarom ook het N. Verbond ge.
noemd ?
A. Evangelie, dat is, de verblijdende leer.
>

• De leer van het O. Verbond was minder verblijdend.
God liorat daar wel voor als barmhartig, genadig eti
goed; maar toch meestal als de oneindig-verhevene
CJehova), als de Heer en Gebieder (Adonaï); fomtijds
nis een ijverig en toornig God, meer eerbied- dan
'"diefdewekkend.— De ceremoniële wet was drukkend
«n lastig. — Het Joodfche volk leefde in treurige af-
zondering en bepaling. — Het toekomftige leven was,
gelijk .het heilige der heiligen in den tempel, met een
voorhangfel bedekt. — Met één woord: In het N.
Verbond leeren wij Coo, zijne deugden ^zi^n doel met
ons, onze pligten, en onze beßenming, veel volkome»
«ler, a^emeener en duidelijker kennen. Joann, l: 17,
Hand XVII: 30, Cal. III: 23—26, IV: 3—6, Eph,
ÏI: J7—22,
31'
Vrage, Waarom wordt het N. Verbond nog meer
évangelie genoemd?
Antw. Van wege deszelfs verblijdenden wAi?«^.
V. Hoe kan men den inhoud des Isl, Verbond?
verdeelen ?
A. In