Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Projetifche Boeken des O. V.
47
fpreVen, en de donkere toekomst vermelden; maar
hunne vermaningen en wijsheids-regelen zijn ïigt te
verdaan. — De waarheid beeft altijd weinige vriieaden
gehad; maar het licht blijft licht, en laat zich niec
onderdrukken. — Gelijk de nscht en de roofdieren hec
licht, zoo haten ook booze menfchen de wasirheid.

ZESDE AFDEELING.
HE^T NIEUWE TESTAMENT.
SO.
Vrage. Koe wordt het tweede deel der II. Sïchrifc
genoemd ?
Antw. Het Nienwe Testament t of hec ISfJeuwe
Verbond.
V. Waarom wordt hetzelve dus genoemd'?
A. D>;wijl in hetzelve de voltooijing van hus rijk
aan God door Jezus Christus begrepen is.
V. Wat beteekent dat?
A. Het N. Testament leert ons op de volm^iahtflt
vijze God en zijnen wil kennen, en wat wij te ge«
iooven, te doen en te hopen hebben.
V. Is dan het Oude Verbond niet zoo volmaakt
als het Nieuwe?
A. Neen, dat kan bet niet zijn, want hcït Oude
Verbond is Hechts voorbereiding voor het r«ieuvve.
Het Oude is de grondflag ^ het Nieuwe Verbond
is het volkomen gebouw.
V. Is dan hec Oude Verbond door het Nieuwe
opgeheven en afgefchaft?
A. Geensïins. De waarheid blijft eeuwig waar-
heid.