Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
. .i'f
:
4S
VIJFDE AFDEELING.

Antw. Zij fpraken tot koningen en vorllen, en
deelden hunne» raad mede; ook trokken zij het
land door, en leerden het volk, en fchreven Gods
openbaringen op, zoo als wij die thans nog hebijen.
V. Welke bijzondere eigenfchap hebben de vbor-
fpellingen en redevoeringen der profeten?
A. De fpraak der profeten is hooger en krachtiger
dan de gewone fpraak der menfchen.
V. Hoe is het daarmede gelegen?
A. Zij fpreken in de krachtigfte en edelfte woor-
den der taal, ook in gelijkenisfen en beelden en zeer
Iterke fpreuken, zoo dat men hunne rede fomtijds
bij een' fiorm of onweder, of bij een' ilroom ver-
gelijken kan.
V. Waarom deden zij dat?
A. Alzoo betaamde het mannen van hoogeren
geest, en gezanten van God,,om ook in eene ver-
hevener taal te fpreken. Zij waren toch verordend,
om al wat laag cn vernederend was te beflrijden.
V, Waar h-adden zij die gave om zoo te fpreken
geleerd ?
A. De geest van God was in hen, en eene kracht
uit de hoogte vervulde hunne harten. Meer "kan
men hier niet van zeggen.
V. Nam het volk ook hunne leeringen ter harte?
A. Slechts weinigen. De groote hoop haatte en
fervolgde de profeten: velen van hen werden ge-
■dood. Maar de waarheid bleef waarheid, en de
ftiaf vervolgde hare verachters.
Voorbeelden zijn : V: 1-7. XL^ LV, LVIIj
so en 21, LXVl: i, Jer. IV: 19, Haz. XX: 12 en 13 ,
^oêl I, jlmos IV: 13, enz. — De Profeten zijn dik-
^yijls moeyelijk te verftaan, omdat «y zoo verheven
fpre*