Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Profeiifche Boeken des O, F". 45
V. Waartoe moesten deze voorzeggingen dienen?
A. Om het volk opmerkzaam te maken op de
bijzondere wereldregering van God tot heil der men-
fchen, en op de profeten, als gezanten van God,
tof hunne verbetering.
V. Wat voorfpelden dan de profeten?
A. Goed en kwaad; vooral tle bijzondere lotge-
vallen des Joodfcben volks. Zoo verkondigden zij i';
den ondergang van Jeruzalem en deszelfs tempel, de
wegvoering des volks naar vreemde landen, en des-
zelfs llavernij onder heidenfche volken, alles als tuch-
tigingen van God tot hunne verbetering.
V. Wat verkondigden zij aan den vromen Gods-
vereerder ? '
A. Gods genade en liefde ; terugkomst uit de , 'j
flavernij in het vaderland; ondergang van de afgo- . | j
derij; maar vooral de' troostvolle belofte, dat uit f
Israël een Heiland zoude voortkomen, die esn gtes'
lelijk Godsrijk op aarde Jlichten zeu.
V. Wie was dan die Heiland, dien zij aankondigden?
A. Jezus Christus , in welken al de -voorfpeN
lingen vervuld zijn.
Da Profeten waren getuigen der waarheid. — Da
•waarheid is uit God, de leugen van den duivel. —>
Waarheid is Ucht, de leugen is duisternis. — Afgo-
derij is eene openbare leugen, huichelarij eene heime-
lijke. — In elke zonde ligt de leugen als een flang
onder de bloemen verholen; en daarom beftrijden de
-mannen Gods bet rijk der duisteinis.
99.
Vrage. Op welk eene wijze verkondigden de
Profeten Godis woord?
Antw. Z\