Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
I 'f44
VIJFDE AFDEELING.
V. Ten welken tijde leefden de profeten?
A. Men had ten allen tijde zulke goddelijke man-
nen; ook jibraham en Mozes waren profeten.
Maar meer traden cr op ten tijde der koningen onder
Israël, bij de fcheiding in twee rijken, en tijdens
de Babylonifche gevangenis.
V. Wat deden deze mannen merkwaardigs?
A. Behalve de wonderwerken, die zij deden ,
ijverden zij bovenal voor het rijk van God, voor
braafheid en regt, en tegen afgoderij en zonde.
Tot den boozen kwamen zij als ernftige en flraffen-
de, tot den vromen integendeel als vriendelijke ge-
zanten fan God.
Nathan r^aakte het geweten van David wakker,"
a Sam. X!I: i—lo. — Elta ftrafte de ongeregtigheid
van Achab, i Kon. XXI.; — befchaamde de Baais-
priesters , j Ken, XVIII. — Elia en de weduwe te
Sarepia, i Kon. XVII. — Eiifa en de Sunamitifche
vrouw, 2 Kon. IV; 8—Z3. — De Profeten waren
tevens als 't ware het geweten des volks. — Zij ver-
achtten het aardfche, fpraken waarheid zonder men-
fchenvrees, ook voor koningen en vorften, en ver-
oordeelden leugen en bedrog.
28.
Vrage. Welke profeten hebben hunne voorfpellin-.
gen zelve opgeteekend?
Antw. Daarvan zijn er zestien, die men, naar
den omvang hunner boeken, in vier grooie en twaalf
kleine gewoon is te verdeelen.
V. Behelzen die dan alleen voorzeggingen?
A. Neen. De eigenlijke voorzeggingen zijn daar
. in niet de hoofdzaak, maar wel de aanmoediging
tot den dienst van God, en tot vroomheid en
heiliging. V. Waat