Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Leerioeken des O. p^.
41
soen leeren God ook in de natuur en in het hart kennen.
(I^s. XIX: 1-7, XXIII., CXLVII.) — De Psalmen,
behelzen vele troostgronden in vele omftandigbeden des
levens. — Vele Psalmen kan men flecbts verllaan, als
men veel ondervonden heeft. — In de Psalmen-Itgt
een fchat van kostelijke leeringen. (Ps. I., XXXIVr
Ï3-IS. XXXVII: 3-8 . 35-37- LI: 12, 13. ClII.,
CXI—CXII1:4-8, CXIXip, CXXVI:5,6,CXX.V^.,
CXXXIX; 1—12, 23 en 24, enz.)
De Spreuken. / - ' -
25-
Vrage. Welke rdiriften van Salomo behoocen tot
de leerboeken?
Antw. Men brengt er toe de Spreuken ^ ,den Pr&.:
diker, en het Hoogeiied.
V. Wat zijn de Spreuken?
A. Met zijn leeringen, in korte en krachtige woor-
den voorgedragen, b. v. vrees God; — doe regt en
ontzie niemand. — Zulke korte wijsheids-re'gélei»
bevatten de Spreuken van Salomo.
V. Waartoe moeten deze fpreuken den menscl»
dienen ?
A. Zij moeten hem keren, hoe hij zich jegens
God, jegens zijnen naasten en zichzelven in de bij-
zondere omftandigheden des levens te gedragen heb»
be. Z'j behelzen dus lesfen der vroomheid, der
wijsheid, en der voorzigtigheid.
V. Waarom zijn deze lesfen in korte fpreukea
vervat ?
A. Dat is zoo de gewoonte der H, Schrift, op
dat elk mensch ze ligter in het geheugen houden,
en daar naar doen moge.
V. Hoe moet men deze fpreuken lenen en be*
fchouvveu?
Cs A. Als