Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
■I
'j 40 vièrde afdeeling.
( r • A. De koning Davïd, die reeds als herder dich.
y ter was, tn op de harp fpeelde, heeft zelf vile
I i psalmen vervaardigd; en daardoor wekte hij ook
f andere vrome mannen op, om ook heilige liederen
te vervaardigen.
V. Wie waren die vrome mannen?
A, Vooral de zangmeester ^faph, Heman,
JLthan, de zonen van Kor ach y en ook Salomo^
De XCfte psalm is een lied van Mozes. Ook kwa-
men er naderhand nog meer liederen bij, tot dat
het getal tot CL. aangroeide,
V. Welke is de inhoud van deze psalmen?
A, De inhoud is zeer verfcheiden. Eenige zijn
lofzangen , in welke Gods almagt, wijsheid en
goedheid geprezen wordt; eenige dankliederen voot
bijzondere weldaden van God, b. v. redding uit ge-
vaar, enz. ; eenige zijn ootmoedige gebeden om
Gods genade en bijftand in nood en in droefheid;
eenige zijn gelegenheidsliederen, welke bijzondere
om Handigheden bezingen uit de gefchiedenis des
Israclitifchen volks; eenige behelzen voorfpeHingen
omtrent de toekomflige herfiielling en den hertteller
van het Godsrijk; en vele, eindelijk, behelzen ook
leeringen en vermaningen tot vroomheid en deugd,
V. Waartoe moeten de Psalmen dienen?
A. Het hart moet door dezelve in alle omdan.
diglieden des levens tot Godverheven, en daardoor
het rijk van God bevorderd worden,

Gezang en toonkunst moeten het hart tot God ver-?
heffen. — De Psalmen waren nieuwebloeferaknopjes
van het rijk van God. — Gezang en toonkunst maken
de meer ernflige voorfchriften der wei vrolijker, en
verheffen de yereeuigde harieu len hemel, — De Psal-
TOQa