Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Leerioeken des O. p^.
39
'A. Hoe het rijk van God in lijden vooral aan
2en godvruchiigen kenbaar wordt.
V. Welke andere leering ligt nog in dit boek
opgefloten ?
A. Dat de mensch niet altijd de dingen, die hi]
voor oogen ziet, verklaren of begrijpen kan, en hoe
veel minder dan Gods vegen.
Job% vroomheid. Hoofdft. 1: 20—22; 11: lo; XXIX:
Ja—17; XXXI; lö—II en 24; XXXIX: 38—40. —.
Het boek is in eene verhevene taal gefchreven, en be-
vat liooge beelden en gelijkenisfen; b. v, Hoofdfl.
XXVI. Dit is de taal der poëzij of dichtkunst. —
bijzonder verheven zijn die ftukken, in welke God
zelf over zijne almagt fprekende ingevoerd wordt. —
De heilige dichtkunst fpreekt van God in de heerlijkfte
woorden der menfchelijke taal, en den dichrerlijk ver-
heven ftijl der Oosterlingen. — Job leefde waarfchijn-
lijk nog vóór IMozes t^Jd, voor meer dan 4000 jaren,
en dit boek is dus het oudfte boek des Bijbels.
De Psalmen,
24-
Vrage. Wat beteekent het woord Psalm'%
Antw. Het beteekent een lied of gezang ; en het
boek, onder den naam van de Psalmen bikend, be-
vat in zich eene verzameling van zulke gezangen.
V. Werden dan deze psalmen of liederen gezongen?
A. Ja; velen daarvan werden bij den openbaren
godsdienst gezongen. David befchikte 4000 Leviten
tot zangers en fpeellieden, om bij den openbaren
godsdienst de heilige liederen te zingen. (Zulke
tempelliederen zijn b. v. Ps. XV., XXIV., XXVII.,
LXXXIV.)
V. Wie heefc daa deze heilige gezangen vervaardigd?
C 4 A. üc