Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
53 VÏJÏRDB APDEELlNff^
nis van den barmhartisen Samaritaan, van den ver-
loren Èoon, van den rijken m .n en den armen Laza-
rus , enz. — Van dien aaru is ook het boek ^ob.
V. Wie was Job ?
A. Hij was een vroom man in Arabien, die
grooten rijkdom en veel vee bezat; maar al, wat
hij bezat, benevens alle zijne kinderen, verloor hij
plotfeling en in korten tijd.
V. Hos was Job hieronder ?
A, Hij verloor den moed niet, maar bleef ge-
duldig en op God vertrouwende, zoo dat hij zeide:
5, Ds Heer heeft gegeven; de Heer heeft genomeni
s, de naam des Heeren zij geloofdl''^
V, Overkwam hem nog meer fmart?
A, Ja. Hij kreeg eene fmartelijke en affchuwe-
liike ziekte, en ten overmaat van alles deden hem
zijne vrienden het vervpijt, dat hij dit door zware
zonden moest verdiend hebben.
V, En bleef hij dezelfde?
A, Ja. Hoe zeer de fmart hem wel eens bitter
deed klagen, bleef hij echter gerust en getroost.
Hij behield zijn vertrouwen op God, en zijn ge-
weten daed hem geene verwijten. De afloop van
alles was, dat hij veel welvarender dan te voren
werd,
V. Welke is nu de leerzame bedoeling dezer
gefcWedenis?
A. Deze: dat oufchuldig lijden beproeving van
God is, waardoor de mensch beter en volmaakter
worden moet, en dat hij, die vast op God ver.
trouwt, van Hem niet verlaten wordt. Job was
vroom, maar ongelukkig; hij vertrouwde op God,
pp werd in het einde gelukkiger, dan te voren.
V, Wat ftelt dit boek derhalve vooral ia het licht?
A. Hoe