Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GefehUdheken def O. T. 37
verdragen moesten, maar hoe Go.l hen evenwel daar
uit op eene wonderbare wijze reldede, wanneer zij
aan het voorvaderlijk geloot' getrouw bleven.
Wee het land, waar de koning een dwaas is, ea
zich door flechte raadgevers leiden laat. — God weet
door de zwakfte werktuigen de grootfte dingen ten
uitvoer te brengen. — Hoogmoed komt voor den val.
Die een' kuil voor eenen anderen graaft, valt er dik-
wijls zelf in. Godsdiensthaat en vervolging is eeo
gruwel voor God.
VIERDE AFDEELING.
Le&RBOEKEN.
Job.
23.
Vrage. Hoe noemt men die boeken, welke op de
gefchiedboeken volgen?
Antw. Leerboeken; waartoe men ér vijf brengt,
namelijk het boek Job, de Psalment de Spreuken
van Salomo, den Prediker van Salomo, en het
Hoogelied.
V. Waarom worden deze boeken leerboeken
genaamd?
A. Wijl zij zeer gewigtige waarheden en leerin-
gen in zich behelzen, en dezelve in gefchiedenisfen ,
liederen en fpreuken voordragen.
V. Kan men dan ook leeringen en waarheid in
eene gefchiedenis of vertelling voordragen? .
A. O ja. Jezus deed dit even zoo ia de gelijke-
C 3 nis