Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sa DERDE AFDEELING.

rijk van God onderhouden en voortgeplant op de na-
komelingfchap. — Als het volk weder zijnen eerftea
godsdienst hield, weende hetzelve van vreugd en
ontroering: het erkende er de leiding van God in.
CA'cA. VIII. en IX.)
Esther»
22.
Vrage. Van waar heeft het boek Esther zijnen
naam?
Antw. Naar de hoofdperfoon, welke daarin voor-
komt, eene Jodin, Esther genaamd. Deze werd de
gemalin eens Petfifchen konings , ^hasverus of
Xerxes genaamd.
V. Welke gefchiedenisfen worden dan van Esther
verhaald ?
A. De koning, een zwak man, liet zich van
eenen trotfchen en boosaardigen ftaatsdienaar, Haman
genaamd, tot het wreed bevel verleiden, om al de
Joden in zijn rijk om te brengen.
V. Werd dit bevel niet uitgevoerd?
A. Neen. Esther, de koningin, was het werk-
tuig , om deze wreedheid te verhinderen, en Ilaman
zelf werd gedood.
V. Waardoor kwam dat?
A. Door Mordechai, den neef van Esther, dia
eenmaal den konirig een' grooten dienst bewezen had.
Deze ontdekte aan de koningin den aanflag van Ha-
inan, en de koningin verwierf bij haren gemaal der
Joden behoudenis.
V. Waartoe is deze gefchiedenis in den Bijbel
opgeteekend ?
A. Om te doen zien, welke vervolging en lijden
de Joden, in de verrtrooijing in vreemde landen,
t ver-