Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Cefehiedhoehen des O. J^i 35
Nehemiat
QI.
Vrage, Wie was Nehemia?
Antw. Ook een voorname Jood, en fchenker aart
het hof des konings van Perfië. BJ het vernemen
van den toeftand zijns volks in Palestina, verzocht
en kreeg hij verlof van den koning, om erheen te
gaan, ja werd er zelfs 's konings ftadhouder,
V. Wat deed bij ren beste zijner landslieden?
A. Hij bevorderde den opbouw des tempels ,
bragt door zijne aanmoediging dat werk tot (land, ert
verbeterde vele misbruiken in den kerk-en burgerftaat.
V. Welke misbruiken?
A. De ontheiliging van den fabbath, het nemen
»an woeker van arme Joden, het trouwen met hei-
denfche vrouwen, de onthouding der tienden aan dc.
priesters, enz.
V. Waarmede befloot Nehemia alle deze loffelijk«
daden ?
A. Hij verordende de viering van het loofhutten-
feest. Bij deze gelegenheid werd het wetboek vaa
Mozes voorgelezen: men loofde en dankte God, ea.
ten flotte vierde men eenen plegtigen boet- en biddag,
Esra en Nehemia waren voortreffelijke mannen. —
Hunne eerfte gedacbten bij alles wat zij deden, was
Cod, {Esra IX: 5—15, Neh, I. en II.) en daardoor
bekwamen zij kracht en moed. — Als God voor ons
is, wie zal tegen ont zijn? — Zij waren mannen vol
liefde, daardoor gewonnen zij de liefde des volks; de
liefde overwint alle zwarigheden. ■— Zij waren mannen
van verftand en overleg, en zoo voerden zij de fchoon»
fte orde in, — Eene gemeenzame godsdienstoeffening is
dierbaar vooreen volk, zij vereenigt de menfchen öec
Cod ea met elkaader. — Door dezelve wordt hist
C a fUk