Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
3+ DERDR AFDEELING,
op verlof van Cyriis, dir reeds te voren gedaan had.
V. Wat deed Esra ten beste zijner landslieden?
A. Hij zorgde, dat de tempelbouw voleindigd ,
en de godsdienst weder in den tempel naar behooren
verrigt werd,
V. Wie hadden de Joden daarin verhinderd ?
A. De Samaritanen , welke in het voormalig
koningrijk van Israël woonden, waarvan de hoofd-
ftad Samaria heet.
V. Waarom verhinderden de Samaritanen den
tempelbouw ?
A. Wijl de Joden hun geen deel daaraan geven
wilden.
V. Was dit ook niet onregtvaardig?
A. Neen; want de toenmalige Samaritanen, oor-
fpronkelijk heidenfche volken, hadden met den Is-
raëlitifchen godsdienst vele heidenfche gebruiken en
veel bijgeloof vermengd, waarom zij aan den tem-
^ pelbouw geen aandeel hebben konden.
V. Waardoor zochten zij den tempelbouw t&
verhinderen ?
A. Deels met geweld, maar vooral ook daardoor,
dat zij de Joden bij den Perfifchen koning van oproer
befchuldigden. Dan Esra, en vervolgens Nehemia j
namen die kwade indrukken weg.
Esra was ook een man Gods. — God verwekte
zulke mannen na de tuchtigingen, om het rijk van God
door hen op te bouwen. — Het goede vindt altijd
,yeget»ftaiid i het kan fiechts door firijd en ftandvastig-
"'^eid verkregen worden. — De latere Samaritanen ble-
ven geene afgoden-dienaars, maar de haat tusfchen
Joden en Samaritanen bleef voortduren.