Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedboehen des O. P^. 33
naamd, had het Babylonifclie rijk veroverd; deze
gaf aan de weggevoerde Joden verlof, om in hun
vaderland terug te keeren.
V. Wat bewoog dezen koning totMit bevel?
A. Zijn eerbied voor den God des hemels en
der aarde. Hij wilde, dat de tempel te Jeruzalem
zoude herbouwd worden. Het boek der kronijk
fluit met dit edikt.
De Profeet Jefaia (Moofdfl. XLV: r—7) noemt
Cores een' ,, Gezalfden des Heeren, van God uilgC'
,, rust, eer hij Hem kende."— Alle groote en kleine
wisfelingen der wereld zijn of gevolgen van de zon-
den der menfchen, welken God hunnen eigen' weg
laat bewandelen, of verordeningen van God ten beste
der menfchen, opdat het Godsrijk home. — Het ii
God, die het licht en de duisternis, den vrede en
het kwaad fchept; en ook het hart van Cor^es nelgdö
om de Joden naar hun vaderland te doen optrekken,
opdai de Christus daar eens zoude geboren worden.
Esra,
20.
Vrage. In welke boeken fiaat het vervolg dezeï
gefchiedenis ?
Antw. In de boeken van Esra en l^shimia.
V. Wat verhalen deze boeken?
A. Het geen van de teruggekeerde Joden, onder
opzigt van deze beide mannen, te Jeruzalem gebeurde.
V. Wie was Esra?
A. Een voornaam man , uit hoogepriesterlijk ge-
flacht; hij leefde in ßabel aan het hof van den ko-
ning Artaxerxes, die hem hoogachtte. De koning
gaf verlof aan Esra, om een gezelfchap van foden
naar hun vaderland terug te leiden, gelijkZerubbabel,
C op