Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
32 DERDE AFDEELINÖ.
verbrandde Jerufalem; vele menrdien kwamen öm,
en de overigen werden naar Dabei gevoerd. — Men
noemt dit de Babilonifche gevangenis.
Als volken te gronde gsaii, is het doorgaans der-
zelver fohuld. Da zonde is het bederf zoo wel van
volken als van gedachten en bijzondere Perfonen.
Last God oorlog, verwoesting, overheerfching toe.
Hij heeft daarbij zijne wijze oogmerken en weet ze
paal en perk te Hellen, Door rampen moeten de men-
fchen verbeterd worden; ftormen en onweders zijn
heilzaam voor de natuur. Door de verplanting van
het joodfcha volk in heidenfche landen, werd het ge-
loof aan den eenigen waren God ook onder heidenen
verbreid en voorbereid. — Joden werden in alle oor«
den der wereld verttrooid; dit was eene voorbereiding
voor het Christendom.
De Kronijken,
19-
Vrage. Wat beteekent het woord kronijk?
Antw. Een kort berigt van hetgeen er in elk jaar
is voorgevallen , of jaarboeken.
V. Wat is de inhoud van de boekeu der Krö-
nt jkenl
A. Eerst geven zij een gelladitregister van de
oudfte tijden af; dan wordt in het eerfte boek Da-
vids gefchiedenis verhaald. Het tweede boek behelst
een wijdloopig berigt van Salomo's gefchiedenis, en
kotter de gefchiedenis der andere koningen van Jiida.
V, Hoe ver gaat de gefchiedenis dezer boeken?
A. Tot op de terugkomst uit de Babylonifche
gevangenis,
V. Hoe zijn zij daaruit verlost?
A. Een koning van Perfië, Kores oï Cyrus ge-
naamd >