Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Geßhkdheken des 0. V. 31
A. God laat de menfchen hunne eigene wegen
bewandelen; maar evenwel hij waarfchuwde ze dik-
wijls door Propheten en heilige Mannen, ook doOB
rampfpoed en overheerfching van vreemde volken.
V. Had dan het rijk van Israël enkel Hechte
koningen ?
A. Het had na Jeroboam negentien koningen,
die allen hem gelijk waren en flecht regeerden; 200
werd het volk hoe langer hoe meer verdorven door
afgoderij en goddeloosheid,
,V. Welke was het einde vau het koningrijk van
Israël?
A. Reeds dikwijls waren er vreemde volken in
het land gevallen, en hadden het verwoest; eindelijk
werd het rijk door Asfyriërs geheel verwoest, en
deszelfs inwoners gevankelijk weggevoerd haar As»
fyriën.
V. Bleef het rijk van Juda bèftaan?
A. Het rijk van Juda beftond honderd en vijftig
jaren langer dan het rijk van Israël, en had na de
fchsuring der rijken twintig koningen.
V. Welke was de oorzaak, dat het langer blettf
flaan?
A. Het had eenige goede en vrome koningen,
welke den eenigen waren God getiouw bleven , en
de fchandelijke afgoderij, welke nog altijd meer en
meer indrong, affchaften en perk fielden. Ook waren
er in het land van Juda nog altijd velen, die God
dienden naar Davids voorfchrift; evenwel waren er
meer boozen dan goeden.
V. Hoedanig was het einde van het koningrijk
van Juda ?
A, De koning van Babel, Nebukadnezer, viel
in het land en bemagtigde hetzelve; veroverde £n
ver-