Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sa
DERDE AFDEELING.
lief, maar liij was niet ftandvastig. — Zoo als zijn
geftel was, zoo waren ook zijne lotgevallen, vol wis-
feling en treurigheid. — Uit zijne pfalmen kent men
het best zijn vroom hart.
17.
Vrage. Wie was Davids opvolger?
Antw. Zijn zoon, de wijze Salomo.
V. Waar ftaat zijne gefchiedenis befchreven?
A. In de boeken der Koningen en der Kronij-
ien, welke de gefchiedenis van Salomo en alle vol-
gende koningen, tot op de babylonifche gevangenis,
behelzen.
V. Wat wordt bijzonder in Salomo geroemd?
A. Zijne wijsheid en menigerlei kennis. Het
ging hem zeer ter harte, hoe hij zijn volk met
wijsheid en geregtigheid regeren zoude, en daarom
gaf God hem wijsheid,
V. Welke daden worden van hem verhaald?
A. Zijne eer/Ie regtspleging, als een blijk van
zijne wijsheid. Ook heerschtte hij in vrede, bouwde
God eenen tempel op den berg. Moria, en wijdde
liem plegtig in.
V. Waarin was hij meer beroemd?
A. Dat hij groote fchatten had, vele fchoone
paleizen bouwde, en Jerufalem tot eene groote flad
verhief. Ook bouwde hij fcbepen, en dreef handel
ter zee. In zijn rijk heerschtte bloei en welvaart,
en hij was zoo beroemd, dat zelfs uit vreemde
landen vorllen kwamen, om Salomo's pracht en
heerlijkheid van nabij te befchouwen.
V. Wat was het gevolg van dezen rijkdom en
overvloed ?
A. Hovaardij en wellust bij het volk en den
ko-