Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sa DERDE AFDEELING.
V. Waar vinden wij deze gefchiedenisfen be-
fchreven ?
A. In het eerfte boek, hetwelk naar Samuel
zijnen naam draagt.
In Eli's zonen was geene tucht of zedelijkheid,
daarom waren zij de oorzaak van hun eigen ongeluk
en van dat hunnes vaders. — Het is het grootfte ge-
luk, gelijk Samuel vrome ouders te hebben; daardoor
werd hij een wijs, vroom eii aanzienlijk man, —
Daarom ftichtte hij ook de fcholen, welke de plaats
van vrome ouders vervullen. — Saul had geen ver-
trouwen, noch op God, noch op de menfchen, daar-
om werd hij ongelukkig. — Hij vertrouwde zich zelfs
aan zijnen zoon Jonathan, en aan zijnen vriend Da-
vid uiet. — Zijn wantrouwen leidde hem tot eene
dooden-bezweerfter, welke hem bedroog. — De on-
geloovige is ligt bijgeloovig. — Zijn gebrek aan geloof
verleidde hem tot vele ongeregtigheid, en eindelijk tot
zelfmoord, die een opftand tegen God is. — Davids
en Jonathans vriendfchap was een verbond in den
Heere, (i Sam. XX.)
i6.
Vrage. Wie was David^
Antw. In zijne jeugd was hij een herder te
Bethleheni. Hij was een dapper held, blijkens zijn
verllaan van een' leeuw en een' beer, en van den
reus Goliath. Hij was een kenner van muzijk,
zang en dichtkunde, en een godvreezend man.
V. Hoe kwam het, dat hij koning van Israël
werd ?
A. Als Saul Gode ongehoorzaam werd, beval
God aan Samuel, om een' anderen koning te zal-
ven , die niet uit het geflacht van Saul was; en
Sa-