Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedhoeken des O, V. ng
aijnde, bij den rigter en priester Eli, om hem op ts
, voeden. Hij werd vroeg wijs en vroom; maar de
zonen van Eli waren goddeloos. /
V. Wat gebeurde er met Eli en zijne zonen?
A. Eli's zonen kwamen beide om in den krijg,
en Eli llierf ook. Toen werd Samuel rigter in Is-
raël; hij was de wijste en beste van alle rigters.
V. Waardoor bewees hij zijne wijsheid?
A. Hij fchafie den afgodsdienst en de misbruiken
cf, en vereenigde het volk tot den dienst van der!
eenigen waren God; hij deed overal regt, en hij
rigtte fcholen der profeten op.
V. Wat ziin dat?
A, Zulke Icholen, waarin leeraars des volks en
zangers gevormd werden, die eenmaal voor het volk
als zoodanigen moesten optreden.
V. Welke gewigtige verandering viel er voor ter
dezer tijd?
A. Het volk verlangde eenen koning te hebben,
gelijk andere volken. Samuel moest voor hetzelve
eenen kpning kiezen; en van nu af had het Isiaëli-
fche volk koningen.
V. Hoe heetten de eerde koningen van Israël?
A. Sau/, David en Salomo.
V. Wat wordt ons van den eerften koning,
Saul, verhaald?
A. Hij was eerst een goede koning; hij bedwong
de vijandige volken, en hield alles in orde. Dan
naderhand, toen hij God en zijnen dienst verliet,
■was een booze geest in hem, een geest van argwaan
en wantrouwen. Hij werd ongehoorzaam aan God,
laf en bijgeloovig; en van daar, dat alles onge-
lukkig ging. Hij doodde ziclizelven in een' !lag,
dicij hij verloren had,
B ^ Y. Waar