Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sa DERDE AFDEELING.
A. Eene kleine familie-gefchieilenis, welke in
den oord van Bethlehem is voorgevallen.
V. Waarom heet het het boek Ruth^
A. Ruth was eene vrome jonge weiuwe, die
▼oor het onderhoud van hare fchoonmoeder Naomi
zorgde, welke ook weduwe, en met welke zij, qhi
den krijg te ontgaan, hier heen gevlugt was.
V. Wat gebeurde er met haar?
A. In den oogsttijd, wnnncer Ruth airen raapte
op het veld van eenen rijken en vromen landman,
Boas geheeten, leerde deze Ruth kennen, en toen
hij hoorde, dat zij tot zijn geflacht behoorde, kreeg
hij haar lief en trouwde haar.
V, Waarin is deze gefchiedenis zoo bijzonder
merkwaardig?
.A. Behalve de lesfen, die zij geeft, vooral daar
in, dat uit dit geflacht van Boas en Ruth DaviJ,
ea naderhand il/^ïrii?, de moeder van Jezus, afllamie.
Deze gefchiedenis doet ons zien, dat er ook in on-
rustige tijden zelfs nog goede menfchen in Israël leef-
den. — Ware vroomheid doet in de ftike goed, en
maakt er geen ophef of vertooiiing van. Mildadigheid
en liefde maken dankbaar en vrolijk. — Eene goede
daad heeft vele gevolgen, en brengt fchoone vruchten
voort. — Deze ftille gebeurtenis in liethleheni was
eene voorbereiding van het Gods-rijk, hetwelk ia
Uethlehem eens verfchijnen zoude. —
De Boeken Samuels en der Koningen.
15-
Vrage. Wie was Samuel?
Antw. Hij was de zoon van vrome ouders in liet
gebergte Ephraim. Deze bragren hem, nog jong
zijn-