Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchisdioehen des O, P^, üj
V. Waaruit kwam dat voort?
A. De Israeliten vergaten weldra hufi verbond,
en velen lieten zich door de Kanaäniten tot afgo-
derij en zonde verleiden; daarom ook gaf ze God
in de hand hunner vijanden, en zij werden fel be-
naauwd. Het was een wreede en wilde'tijd van
oorlogen. Magt en geweld golden meer dan regt,
wijsheid en een vroom hart. Het rijk van God
fcheen te verdwijnen.
V. Hoe lang duurde deze ongelukkige toeftand ?
A. Tot op Samuelf welke de laatfte Rigter was.
De oudfte bewoners van Palestina waren een ruw
en wreed volk, aan den afgodsdienst en de fchande-
lijkfte zonden overgegeven: daarom moest dit volk
worden uitgeroeid; het gefchiedde door de hand der
Israëliten. — Bedorvene volken worden dikwijls uit-
geroeid , even als het onkruid. — Het eene volk wordt
eene tucht-roede voor het andere. — God laat de
oorlogen toe, zij zijn gevolgen van de driften der
menfchen; en zijn de koortfen, welke het geftel ia
wanorde brengen en zuiveren; zij behooren niet tot
het rijk van God, maar tot het rijk der duisternis. —
Vrede voedt, oorlog verteert alles. — Waar vrede en
liefde woont, daar is reeds aanvankelijk de hemel
op aarde.
Ruth.
14.
Vrage. Welk boek volgt nu op deze boeken ,
die alleen van oorlogen vermelden?
Antw. Midden tusfchen oorlogen en onftuimige
ftormen maakt het boekje van Ruth eene bevallig«
vertooning.
V. Wat behelst dit boek?
B 4 A. Eene