Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sa
DERDE AFDEELING.

Antw. Jofua, wiens bedrijven in het boek , het
welk zijnen naam draagt, befchreven zijn.
V. Welke zijn zijne voornaamfte bedrijven ?
A. Hij voerde het Israëlitifche volk over den
Jordaanflroom, en veroverde .voor een groot gedeelte
het land Kanaün. De Kanaäniten of Philistijnen
werden deels gedood, deels verdreven.
V. Hadden de Israëliten regt, om dat te doen?
A. Ja; God had deze volken in hunne magt ge-
geven. Ook waren de Kanaäniten een flecht en
bedorven volk.
V. Wat deed Jofua met het land Kanaan ?
A. Hij verdeelde het in twaalf flammen of kan-
tons, welke naar de namen der twaalf zonen van
Jakob genoemd worden.
V. Wat deed Jofua nog meer ?
A. Hij vernieuwde het verbond, tusfchen God
en het volk in Mozes tijd reeds opgerigt. Het
volk beloofde, dat het de afgoden wegdoen, en
Hechts den eenigen God dienen wilde. Ten teekeu
van dat verbond, rigtte Jofua een' gedenkfleen op;
wäarop hij in zijn honderd en tiende jaar flierf.
V. Waar ftaan deze gefchiedenisfen befchreven ?
A. In het boek 'Jofua; op hetwelk het Boek
der Rigteren volgt,
V. Wat waren de Rigteren?
A. Schrandere en dappere mannen, die in tijd
van vrede het regt uitoefenden, en in oorlogstijd
veldheeren des volks waren , gelijk Gideon, Jephta^
Simfon , Samuel, enz.
V. Hoe ging het met de Israëliten in Kanaan ?
A. Wél, zoo lang zij God dienden; maar na
Jofua's dood ontftonden nieuwe oorlogen, en er
hesrschten vele ongeregeldheden in Kanaan.
V. Waar-