Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedhoeken des O, V.
2X
V. Waartoe werd aan het volk deze wei der
ceremoniën gegeven ?
A. Uit verlcheidene weldadige bedoelingen. Over
het algemeen, om door dat uitwendige het imvendige
te verbeteren; in het bijzonder evenwel, om Israël
van de afgodifche volken af te trekken, en voor al-
tijd aan den eenigen waren God te verbinden: want -
het was een ruw en zinnelijk volk.
V, AVaarom heeten de drie laatfle boeken van
Mozes Leviticusi Numeri en Deuteronomium'i
A. Het derde boek heet Leviticus, omdat daaritj
de dienst der Levitifche Priesteren; het Nume-
ri (getallen), omdat daarin de telling der I^Taëliten ,
op Mozes bevel, befchreven ; en het vijfde heet
Deuteronomlum, dat is herhaling der wet, omdat
daarin oude wetten herhaald, en nieuwe worden
bijgevoegd.
De ceremoniële wetten waren Hechts voor eenen
tijd lang, zij zijn door Jezus Christus geheel en al
afgefchafc. — Da tien geboden bevatten in zicii de
kiem van de meer volkomene zedeleer van het Evan-
gelie. — Voor zinnelijke, vergetelachiige, weder-
fpannige menfchen is eene ftrenge tucht de grootfte
weldaad. — (?i
DERDE AFDEELING.
DE ANDERE GESCHIEDEOEKEN.

3ofua en Rigteren.
13-
_ Vrage. Wie werd de aanvoerder Van het Israëli'
tifche volk na deu dood van Mozes?
C 3 Antw. Jo-
/
¥