Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
TWEEDE AFDEELINCf.
t.
Derde, vierde en vijfde Boek van Mozes.
12.
Vrage. Wat behelzen de andere boeken van Mozes?
Antw. Het omzwerven des volks in de woestijn,
en de wetgevirg.
V, Waarom moest het Israëlitifche volk zoo lang
in de woestijn rondzwerven?
, A. Opdat er een ander en beter volk uit wor»
den zoude. In Egypte waren de Hebreërs bedor-
ven door flavernij en Hechte zeden: zoo moest een
nieuw geflacht ontflaan; het oude was te zeer ver-
kleefd aan den Egyptifchen afgodsdienst.
V. Waardoor kon dan dat nieuwe volk gevormd
en verbeterd worden?
A. Door harde lotgevallen, door wetten en tucht.
V. Welke wetten gaf God hun door Mozes.?
A. Vooreerst de tien geboden op d^n berg Sinaï.
Deze gebieden , hoe men den eenigen waren God
vereeren en aanbidden, zijnen naam niet misbruiken,
den fabbath heiligen, de ouders eeren, niemand aan
het leven komen, den echt heilig achten, diefflal,
bedrog en leugen vermijden, en nooit te onregt iets
begeeren moet. Deze geboden zijn de kiem en grond-
llag der zedaleer , en van alle andere wetten aj
voorfchrifter.
V. Welke andere wetten gaf hun Mozes ?
A. Voorfchriften tot reinheid, weldadigheid,
gastvrijheid, menfchelijkheid jegens de dieren, en
meer andere burgerlijke wetten. ■
V. Wat verflaat men door de wet der ceremoniën?
A. Ceremoniën heeten uitwendige gebruiken, die
tot den godsdienst betrekking hebben; b. v. de be-
fnijdenis, de oIFeranden, de reukwerken, het feest-
vieren , de kleeding der priesters, enz.
V. Waar-