Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedboeken ifes O, V, Jj
V. Werd hij dan geen Egyptenaar?
A. Neen. Offchoon aan het hof opgevoed, en
onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren, bleef
hij echter bij het geloof zijner vaderen; en als hij
groot werd , bleef hij de vriend van zijn volk,
welks onderdrukking hem zeer ter harte ging.
V. Bleef hij altijd aan het hof
A. Neen. Hij doodde een'Egyptenaar, daar hij
een'mishandelden landsman bijftaan wilde; hij moest
daarom vlugten naar de woestijn, kwam bij Jethro,
en ontving daar van God den last, om zijn volk uit
Egypteland uit te leiden. Dit deed hij, na veel te-
genkanting van 's konings zijde.
V. Waar heen wilde Mozes zijn volk leiden?
A. Hij voerde het door de roode zee en de ara-
bifche zandwoestijn naar het land Kanaün, waar de
aartsvaders gewoond hadden.
V. Bragt hij hetzelve ook in dat land?
A. Hij zelf niet; want na zijnen dood, na ver-
loop van veertig jaren omzwervens in de woestijn,
kwamen zij pas in het land Kanaün.
God volbragt van ouds her zijne groote plannen
door enkele menfchen j zulk eeu man Cods was Mo-
zes. — Zulke mannen hadden ook meestal in hunne
jeugd, hun bijzonder eigene lotgevallen. — A&ron,
de wijze broeder van Mozes, werd zijn medehelper,
en de Hoogepriester des volks: God laat groote en
goede menfchen nooit zonder vrienden en helpers.
De Joden vieren nog heden ten dage het Paaschfeest
ter gedachtenis van den uittogt uit Egypte. Zoo zongen
ook Mozes en de Israeliten na hunnen doortogt door
de roode zee, eenen lofzang. Exod, XV; i—ai.
B a Dtr-