Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
1$ " Tweede afdeeling.
redden. — Er is niets bij geval, ook het kleirße zelf
Haat onder Gods beftuur. — Een droom kan zoowel
als eene gedachte de oorzaak van groote veranderin»
gea worden. —
Het tweede Boek van Mozes,
II.
Vrage. Welke gefchiedenisfen behelst het tweede
boek van Mozes?
Antw. Vooral den uittogt der ïsraëlieten uit
Egypte. Daarom wordt dit boek ook Exodus, dat
is uitlogt y genaamd.
V. Waarom bleven de Israëliten niet in Egypte?
A. Daar zij, gedurende 200 jaren, zeer fterk
vermenigvuldigd waren, zoo vreesde een wreed Egyp-
tisch koning, Pharao geheten , dat dit vreemde
volk te magtig worden," en tegen hem zoude op-
ftaan. Daarom onderdrukte hij hetzelve geweldig;
waarom God wilde, dat het zoude uittrekken. Want
blijft een volk in flavernij, dan kan er nooit ieis
goeds van komen.
V. Wie voerde hetzelve uit Egypte ?
A. Mozes, van God uitverkoren om hun leids-
man en wetgever te zijn; daarom heet hij een'
man Gods.
V. Wie was die Mozes?
A. Hij was de zoon van eenen Israëliet, maar
werd door des konings dochter opgevoed. De koj
Ding had geboden, dat alle jonggeborene zoontjes
der Israëliten in den Nyl moesten verdronken wor-
den; maar de moeder van Mozes zette hem in een
kistje aan den oever der rivier, en gelukkig vond
des konings dochter het kindje, nam het met zich,
liet het door de moeder zoogen, en voedde het op.
V. Werd