Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 TWEEDE AFDEELINCf.
den twist tusfchen zijne cn Loths herders, was hij,
hoewel ouder, de ttihiße, en gaf Loth de keus.—
Zijn geloof was vol liefde, en daarom had hij zegen
bij God, elk beminde hem. Een groot heil werd hem
beloofd. Ilij ftierf in hoogen ouderdom.
lo.
Vrage. Welke andere gefchiedenisfen behelst het
eerfle boek van Mozes?
Antw. De gefchiedenis van Abrahams zoon Jfaah,
■voor wien Abrahams knecht Eliëzer Rebekka ter
vrouwe uit Mefopotamien haalde. — En de gefchie-
denis van Jakob, Ifaaks zoon, die zijnen broeder
Ezau om het eerstgeboorteregt bedroog, en daar-
door in herhaalden grooien nood kwam j — ook de
gefchiedenis van Jofeph, —-
V. Wie was Jofeph?
A. Hij was op één na de jongde zoon van Jakob,
welken hij zeer lief had, en boven de anderen voor-
trrA . waarom de andere broeders Jofeph haatten en
benijdden.
V. Waartoe verleidde die haat de broederen van
Jofeph ?
A. Als de vader hem uitzond naar zijne broeders,
welke de kudde weidden, wilden zij hem dooden,
en wierpen hem levendig in een' kuil; iTiaar als er
juist eenige kooplieden voorbij trokken , welke naar
Egypte reisden , verkochten zij hem als flaaf aan hen,
V. Hoe bedekten zij dat voor hunnen vader ?
A. Zij maakten hem wijs, dat Joléph door een
wild dier verfcheurd was, waarover de vader zeer
bedroefd werd.
V. Hoe ging het jofeph in Egypte?
A. God was met km, want hij vreesde God, en
was