Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedhoeken des O. T^. Jg
V. Waar heen moest hij dan trekken?
A. Naar een ver land, hetwelk hem geheel ou»
bekend was; — het was het land Kanaan of Pa-
lestina , hetwelk men daarom ook hec beloofd»
land noemt.
V. Deed het Abraham?
A. Ja; God had hem ook geboden, ,, wandel
5, voor mijn aangez/gt en wees opregt^' '— en
Abraham geloofde God en deed hel. — Zoo was
er een verbond tiisfchen God en hem; en God ze-
gende hem. Mem werd een zoon, Ifaak, geboren.
Dien gaf hij eene vrouw uit zijn oud vaderland, op-
dat hij geene heidin name, welke hem tot afgoderij
verleidde. Jfaak kreeg eenen zoon, Jacob ge-
naamd , deze had twaalf zonen, van welke Jofeph
zonderlin.ife lotgevallen had,
V. VVelk eene levenswijs leidde Abraham?
A. Een herders-leven. Hij had veel vee en vele
knegten, die voor zijne kudde zorgden. — Hij had
geene vaste woonplaats, maar zwierf van het eene
oord naar het ander, waar men goede weiden vond.
V. Waarom werd Abraham juist zoo bijzonder
van God bcvveldadigd?
A. Omdat hij zulk een groot geloof haJ.
(^Gen. XI[. 1-8. XIII. i-ii. XVJII. 22-33,
XXII. 1-14.)
Het geloof de kiem van alles goeds. — Toen God
Abraham beval naar een vreerad land le trekken , deed
hij het, zonder te vragen, of te twijfelen. — AU God
zijnen eenigen zoon van hem vorderde, gaf hij hem
zonder morren. — Als Sodom en Comorra, twee god*
delooze lieden, zouden verdelgd worden, bad Abra-
ham voor dezelve bij God om verlchooning, — In
dea