Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 TWEEDE AFDEELINCf.
V. Wanrom heeft God dit volk voor andere
daartoe ut verkoren?
A. Dewijl het Hem zoo behaagde. Hij maakte
den ceder hooger dan de doornllruik. Wie kan tot
Hem zeggen: „ wat doet gi/l'"
V. Hoe heet de rtamvader van dit volk?
A. abraham , dat is , vader van vele volken.
(Gen. V., X., XI.)
uizfë heeft een zoo zacht klimaat, dat de menfchen
daar zulke huizen niet noodig hebben, als bij ons;
zij leefden dus in die oude tijden,Jn holen, vervolgens
onder tenten, en trokken met hunne kudden van het
eene oord naar het andere. Daar zij zeêr matig leef-
den, werden zij oud. — De toren van Babel moest
daartoe dienen, dat de menfchen bij elkander bleven;
maar God wilde, dat de menfchen zich over de ge-
heele aarde verfpreiden zonden, daarom verijdelde
God hun plan: de menfchen verdrooiden zich, en er
ontftonden nieuwe volken en fpraken. — Eene dwaze
onderneming vervalt van zelfs, maar Cod weet zijne
«ogmerkeu uit te voeren.
9-
Vrage. Welke is de gefchiedenis van ^braham'i
Antw. Abraham woonde in het oosten van Azië.
Daar gebood hem God, dat hij zijn vaderland en
maagfchap verlaten, cn haar het westen trekken
zoude.
V. Waarom werd hem dit geboden?
A. V.Hjl in zijn land de afgoderij heerschtte.
Zelfs de vader van Abraham was een afgodendienaar;
maar Abraham geloofde aan den eenigen waren God.
Daarom zou uit hem een nieuw gedacht voortko-
men, hetwelk den eenigen waren God kende en
vereerde. V. Waar..