Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
TWEEDE AFDEELINCf.
V. Waren er dan niet ook nog vrome menfchen?
A. Ja, maar bun getal was zeer klein : en fchoon
é'\} in kunlten en bekwaamheden toenamen, werden
zij toch telkens al flechter en goddeloozer: — Ge-
weld, bedrog en boosheid namen de overhand; het
Tijk van God fcheen te verdwijnen.
V. Hoe kon God dit toelaten?
A. Hij had aan den mensch de vrijheid gegeven,
cn zij wisten Gods wil; maar zij bewandelden liever
den weg der zonde en des verderfs, daarom liet God
liet verdorven menfchen • gellacht door een' water-
vloed omkomen.
, V. Warp zij dan allen zoo bedorven ?
A. Ja, 'alleen Noach en zijn huisgezin uitge.
zonderd. Dezen redde God uit den vloed, en zij
.werden de ftam van een nieuw menfchen-geflacht.
V. Hoe lang had dit eerfte menfchen ■ geflacht
geduurd ?
h. Bijna 1600 jaren: — De gefchiedenis even-
wel verhaalt flechts eenige hoofdzaken uit dien
ouden tijd tijd tot waarfchuvving, opdat de mensch
de zonde vermijden zoude ais eene vijandfchap tegen
God, en als eene verloochening van het goddelijke
in den mensch.
V. Hoe verhaalt de oude gefchiedenis deze ge-
beurtenisfen ?
A. Zij fielt ons flechts in enkele groote trekken
voor , hoe God werkte , zoo als dat de vaders
hunnen kinderen in dien ouden tijd verhaalden. Daar-
om blijft er voor ons zoo veel donkers in.
Gen, IV: i-i<5, V: 6-9.)
De Eonde is het bederf voor den mensch; dit leert
ons de gefchiedenis van Kaïn. Zij misvormt den mensch