Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gefchiedboehen des O, V. it
kwamen in dien toeftand, waarin thans de menfchen
zijn.
V. Kunnen de menfchen dan niet weder uit de
niagt der zonde tot het Gods-rijk komen?
A. Ja, dat is Gods wil, en daartoe is ons de
H. Schrift gegeven,
{Gen. I., n., m.)
De gefchiedenis der fcbepping leert ons, dat de
wereld door Gods woord is toebereid, en hoe alles,
wac men ziet, uit niet geworden is. (Hcbr, XI: 3,
Nehem. IX: 6) — God fprak : daar zij eene we-
„ reld!" en daar was eene wereld. Meer kan de
raensch van de fehepping niet zeggen; zij is een on-
begrijpelijk werk van God, een wonder! — God
fchiep niet alles op één oogenblik; zoo is het nog
op de aarde. God laat alles daarop allengskens^ trapS"
wijze gefchieden ; alleng&kens worde het dag, allengs-
kens waschc het koorn, en even zoo ook de mei)5cb,
en de ziel van den mensch. — De mensch , het
laatfle, is ook het edeUte fchepfel van God op aarde«
Hij heeft eene geestelijke en eene zinnelijke natuur,
een hemehch en een aardsch geftel. De geest moet
over bet vleesck heerfchen, over het zinnelijke; ma^r
dat gefchiedc niet, en van daar een jirijd in den
mensch. De mensch heefc eene neiging tot zondigen;
;3iaar dac is niet Gods, maar des mearchen fchuld.
i^ak. I: 13-1ÖO
7-
Vrage. Wulk is nu het verder gevolg van de
gefchiedenis der ccrfle menfchen?
Antw. Ons wordt verhaald, hoe de zonde zich
meer en meer uitbreidde onder de menfchen. Kaïn
floeg zijnen broeder Abei dood uit boosheli en niid»
V,