Boekgegevens
Titel: Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Auteur: Krummacher, F.A.; Wolterbeek, J.L.
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey, 1814
Opmerking: Vert. van: Bibelkatechismus. - 1810
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 K 37
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206135
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen, Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Catechismussen, Teksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Katechismus des Bijbels, dat is: Eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift: ten gebruike voor de christelijke jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Bi]beL f
nienfchen. a) De oorfprong en eerfte gcfcbiedenis
van het Israëlitilche volk, 3) Het Israëlitifche voik
in Egypte. 4) Uitrogt uit Egypte naar Palestina.
5) Het Israëlitifche volk onder Rigters en Koningen.
6) Wegvoering des volks naar Asfyriën eii Babel.
7)Deszelfs terugkomst uit de Babijlonifchegevangenis.
Het Israëlitifche volk heet het Aei/i'ge volk, niec
omdat het bei/tg was, maar omdat God het van alle
volken afzonderde tot zijtien heiligen dienst: in dien
zin fpreekt men ook van een' heiligen tempel. —i
J. C. is uit dit volk geboren , alle Apostelen v/aren
uit hetzelve; aan dat volk werd het eerst de Evan-
gelie-leer verkondigd, en het heet ook bij voorkeur
het volk van God.
Het rijk van God gelijkt naar een'boom, door God
in Palestina onder het joodfche volk geplant, maar die
zich weldra moest uitbreiden over de ganlche aarde,
ten einde niet fleches het Israëlitifclie volk, maar alla
volken onder deszelfs fchaduw zouden wonen.
TWEEDE AFDEELING.
CESCHIEDBOEKEN DES OUDEN VERBONDS.
BOEKEN VAN MOZES.
Vrage. Waarom heeten de cerfte boeken der H.
Schrift de boeken van Mazes?
Antw. Omdat zij grootendeels door Mozes be-
fchreveh zijn, en ook omdat zij van Mozes leven eu
bedrijven veel verhalen.
A 5 V. Waar-